Egzekucja z żądań na rachunku bankowym dłużnika

Zajęcie rachunku bankowego trasata zrealizowane zostaje z chwilą doręczenia bankowi zajęcia wierzytelności dłużnika z tytułu prowadzenia rachunku w banku. Bank zobowiązany jest zająć rachunek bankowy dłużnika nawet w przypadku nie wskazania przez wierzyciela dokładnie numeru rachunku bankowego. Wystarcza więc informacja wierzyciela, że dłużnik może w danym banku posiadać rachunek bankowy.

Warto więc wniosek o zajęcie wierzytelności zawierał kilka najbardziej popularnych banków. Duplikat zajęć egzekutor wręcza dodatkowo wierzycielowi.

Czy interesuje Cię ta tematyka? Jeżeli tak to, przejrzyj serwis, a odnajdziesz w tamtym miejscu dużo bezkonkurencyjnych danych, które pochłoną Cię bez reszty.

Bank zobligowany jest odpowiedzieć na zajęcie komornikowi czy prowadzi rachunek bankowy trasata, wypłacić komornikowi zajętą wierzytelność, jak też określić możliwe przyczyny braku możliwości wypłaty środków .

Dług

Autor: Free Creative Commons Images for Colorful Souls!
Źródło: http://www.flickr.com

Wierzytelność z tytułu rachunku bankowego zajęta będzie do wysokości roszczenia głównego wraz z odsetkami i wszelkimi wydatkami powstałymi w biegu postępowania oraz egzekucji. Gdy na rachunku bankowym znajduje się suma przekraczająca sumę zajęcia, firm (polecamy https://www.forsel.pl/kredyty-dla-firm/kredyt-hipoteczny) spienięży dłużnikowi nadwyżkę. Zajęciu nie podlegają kwoty określone na pokrycie kredytu bankowego, ewentualnych opłat sztywnych za prowadzenie rachunku, sum przeznaczonych na pokrycie powstałego debetu. Ponadto nie podlegają zajęciu sumy wypłacone dłużnikowi za uposażenie za pracę, podatki a także inne podatki publiczne. Więcej na praktyce bywa, iż suma wynagrodzenia za pracę trasata już po potrąceniu, zajmowana bywa na rachunku bankowym. Zdarzają się zatem sytuacje, iż 100 procent uposażenia trasata podlega egzekucji. W podobnym wypadku u chlebodawcy trasat może złożyć oświadczenie z wnioskiem o wypłatę odliczonego wynagrodzenia do rąk własnych, po czym skierować wniosek do egzekutora o powstrzymanie egzekucji w obszarze uposażenia za pracę na rachunku . Zobacz

Podobną prośbę dłużnik skieruje do wierzyciela bo w praktyce egzekutor zareaguje powstrzymaniem jak wyżej, wyłącznie na wniosek wierzyciela. W innym przypadku służy trasatowi skarga na czynności egzekutora.

W każdym razie korzystna być może ugoda z dłużnikiem. W razie gdy z trasatem nie zdołamy się dogadać, pozostaje odzyskiwanie długów na jakiej można nasze wierzytelności sprzedać.