Kim jest aktuariusz oraz jak nim zostać?

We współczesnych czasach jest bardzo dużo nowych zawodów. Zasadniczo nikogo ciekawi kwestia, że ktoś zarabia przesiadując w mediach społecznościowych. Istnieją także inne różne zawody, które wytworzyły się przez potrzeby dzisiejszych czasów. Jednym z takich zawodów jest aktuariusz, który zajmuje się profesjonalnym funkcjonowaniem w branży matematyki finansowej oraz ubezpieczeniowej. Zwykle zatrudniają go firmy ubezpieczeniowe.

szczegóły oferty

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Jego zadanie działa w ten sposób, iż używa on rachunek prawdopodobieństwa, aby obliczyć niebezpieczeństwo konkretnych wypadków i sumę składek ubezpieczeniowych. Kolejnym zadaniem aktuariusza jest oszacowanie wysokości zasobów finansowych oraz sporządza tablice (tablice reklamowe gdańsk) wymieralności. Żeby posiadać sposobność prowadzić usługi aktuarialne (polecamy usługi), trzeba doskonale znać rachunek prawdopodobieństwa, matematykę finansową, statystykę, rachunkowość ubezpieczeniową i parę dziedzin, przede wszystkim finansowych. Oprócz firm ubezpieczeniowych aktuariusz może pracy także w innych przedsiębiorstwach, w których potrzeba profesjonalistów oceniających ryzyko finansowe.

rachunki, finanse

Do zasadniczych zadań aktuariusza przynależą na przykład szacowanie wysokości środków ubezpieczeniowych, dozorowanie aktywów tych środków i obliczenie pułapu wypłacalności konkretnego kontrahenta. Szacuje on także wartość zasobów własnych. Poza tym aktuariusz zajmuje się też ustalaniem różnorodnych aspektów ubezpieczeniowych, takich jak na przykład profil zyskowności oraz ustalaniem szczegółowych danych ubezpieczenia. Do kolejnych funkcji należą także obliczanie procenta ryzyka ubezpieczeniowego. Oblicza składki, koszty usługi, stopy procentowe.

Aktuariusz może zarabiać również w przedsiębiorstwach powiązanych z planami emerytalnymi, w których oblicza aktywa, roczne zarządzenia i wysokość konkretnych składek emerytalnych. Najłatwiej powiedzieć, że podstawowym atrybutem aktuariusza jest wycenianie niebezpieczeństwa. By stać się aktuariuszem należy skończyć szkołę wyższą, przejść egzamin aktuaryjny i przebrnąć przez dwa lata praktyki pod okiem zawodowego aktuariusza. Sam egzamin na aktuariusza złożony jest z 4 etapów. Pełną listę profesjonalnych aktuariuszy da się sprawdzić na portalu internetowych Komisji Nadzoru Finansowego.