Umowa z jednostką samorządu terytorialnego – jak sobie radzić z formalnościami?

Współpracując z władzami samorządowymi, trzeba liczyć się z obowiązkiem uzyskania specjalnych zabezpieczeń kontraktu, jak również z wieloma innymi wymogami formalnymi. Żeby nie zagubić się w ogromie papierów, warto zaczerpnąć profesjonalnej porady.

Unia Europejska
Dopóki nie podejmujemy współpracy z jednostką samorządu terytorialnego, nie jesteśmy świadomi, jak mnóstwo formalności trzeba dopełnić, by realizacja kontraktu przebiegała zgodnie z ustawą. A jest to bardzo istotne, szczególnie w sytuacji, kiedy jednym z naszych działań jest pozyskiwanie dotacji unijnych. Władze samorządowe mają ustawowo zagwarantowane, iż podpisując z nimi kontrakt (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-umowa-pozyczki-wzor-z-omowieniem), zobowiązujemy się wnieść zabezpieczenie kontraktu. Chodzi o to, że jakaś ustalona kwota przekazywana jest zamawiającemu.

Środki te zostają zamrożone na czas wykonania inwestycji. Ich część jest zwracana, jeśli w czasie odbioru stwierdzone zostanie, że inwestycja nie zawiera błędów, natomiast pozostała suma przejmowana jest na pokrycie kosztów usunięcia usterek, mogących powstać w późniejszym terminie. Każdorazowo wprowadzenie lub odzyskanie kwoty wiąże się z wypełnieniem odpowiednich papierów, dlatego dobrze jest zatrudnić firmę, której obowiązkiem będzie obsługa kontraktu, rozumiana jako dopilnowanie, żeby wszelkie formalności zostały dopełnione.

Firma nie musi mieć własnych środków pieniężnych, aby uczestniczyć w przetargu publicznym. Jeśli nie stać nas na wprowadzenie wadium, dostępne są dwa rozwiązania: jednym jest pozyskiwanie dotacji unijnych, drugim ratę (zobacz patrz szczegóły) inwestycyjna.

Każda z opcji posiada swoje plusy i minusy. Jeśli współpracujemy z firmą, której zadaniem jest obsługa kontraktu, możemy zaczerpnąć porady na temat tego, jaki sposób finansowania inwestycji będzie dla nas najkorzystniejszy. Taka firma niewątpliwie udzieli nam również pomocy w załatwieniu ewentualnych formalności i chodzi nie tylko o zabezpieczenie kontraktu, lecz również o wszystkie pozostałe obowiązkowe dokumenty.

Takie fachowe doradztwo to nie tylko zapewnienie, że nasza niewiedza nie doprowadzi do powstania problemów prawnych, ale i oszczędność, można bowiem przeskoczyć część procesów formalnych, za które w normalnych okolicznościach trzeba wnieść opłaty operacyjne.