Opodatkowanie kartą fiskalną a zatrudnienie fachowców na umowę cywilnoprawną. Jakich rzeczy w dalszym ciągu nie wiemy?

Karta podatkowa jest najprostszą odmianą opodatkowania. Podatnicy używający niej posiadają mnóstwo przywilejów i ułatwień, ale też ograniczeń. Nie muszą na przykład prowadzić ksiąg fiskalnych, czy też składać jednorocznego zeznania o dochodach, co jest zadecydowanym plusem. Jednakowoż, z drugiej strony ważką barierą przy opodatkowaniu kartą są okrojenia w idei zatrudniania fachowców.

Podatnicy rozliczający się na regułach karty podatkowej nie mogą przyjmować do pracy pracowników na osnowie umów (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ryczalt-ewidencjonowany) cywilnoprawnych – czyli umów o dzieło a także umów zlecenie. Zatrudnienie pracownika na podstawie takiej umowy będzie skutkowało utratą przyzwoleń do korzystania z takiej formy opodatkowania. Pojedynczą dopuszczalną formą zatrudnienia w chwili karty podatkowej jest umowa o pracę. Na domiar tego obowiązuje tu tzw. ograniczenie zatrudnienia. Oznacza to, że liczba pracowników którą może zatrudnić podatnik rozliczający się kartą podatkową, jest okrojona. Limit ten wynosi 5 osób, a w stwierdzonych rodzajach działalności zmniejszony jest do postaci 3. Więcej na

banknot 50 zł

Autor: Karl Baron
Źródło: http://www.flickr.com

Do powyższego limitu wlicza się tylko pracowników zatrudnionych w celu świadczenia rzeczowych usług. Umowa zlecenia zazwyczaj kojarzona jest z umową pomiędzy pracodawcą a pracobiorcą.

Zerknij na opublikowany tutaj tekst, a z pewnością niezwykle Cię zainteresuje, gdyż odnajdziesz w tamtym miejscu ważne informacje odnoszące się do omawianego tematu.

Jakkolwiek z umową zlecenia mamy do czynienia też, kiedy zawieramy umowę ze szkołą lingwistyczną, z uczelnią wyższą ewentualnie z operatorem telewizorni kablowej. W której sytuacji można ją wypowiedzieć? Występuje możliwość jednostronnego rozwiązania stosunku prawnego przez wypowiedzenie umowy zlecenia. O ile dokonuje tego zleceniodawca, czyli klient, jego obowiązkiem jest wręczenie zleceniobiorcy, czyli przedsiębiorcy, wydatków, jakie on poczynił aż do dnia wypowiedzenia oraz część wynagrodzenia odpowiadającą jego poprzednim czynnościom. Jeżeli jednak anulowanie nastąpi bez istotnego powodu przedsiębiorca ma życzenie odszkodowawcze do konsumenta.

Trzeba zwrócić uwagę na stopień wagi powodu unieważnienia umowy zlecenia. Jak już napomykano powyżej mogą to być zarówno przesłanki o charakterze bezstronnym (np. przemiany w pozycji gospodarczej, przemiany na rynku, zmiany w prawie) oraz bardziej tendencyjne (zmiana sytuacji życiowej lub gospodarczej strony). Czytaj też