Dobrze jest pomyśleć o zainwestowaniu w Business Intelligence, które umożliwi zaplanowanie działań biznesowych oraz wesprze realizację celów operacyjnych

Efektywne kierowanie firmą to cel każdego menadżera zorientowanego na cel. Obecnie dostępnych jest wiele programów i narzędzi, których najważniejszą rolą jest wsparcie procesów zarządzania na każdym etapie. Jedną z opcji jest między innymi Business Intelligence.

BI jest powszechnie znane jako proces przetwarzania danych w celu uzyskania większej wiedzy na temat zachodzących zjawisk i procesów w przedsiębiorstwie. Na początek niezbędne jest kompleksowe pozyskanie danych. W tym celu generuje się specjalne ich hurtownie, czyli bogate bazy danych, pochodzących z rozmaitych systemów informatycznych danej firmy. Umieszczone w jednym miejscu umożliwiają przeprowadzenie kompleksowych analiz i sporządzenie raportów naświetlających procesy zachodzące wewnątrz firmy. Zgromadzenie danych w jednym miejscu pozwala zatem na kompleksowe podejście do zarządzania, ponieważ umożliwia trafniejszą ocenę sytuacji w przedsiębiorstwie. Przy pomocy dedykowanych narzędzi analitycznych zgromadzone dane zostają przełożone i zinterpretowane gwarantując doskonałe zaplecze dla systemu zarządzania – doczytaj analiza big data.

praca przy laptopie

Autor: MBWA PR
Źródło: http://www.flickr.com

Dlaczego warto wykorzystać BI w firmie? Oczywiście, dzięki BI można wzmocnić swoją konkurencyjność. Jest to możliwe na wielu płaszczyznach. Zgromadzone i przekształcone dane umożliwiają wykrycie błędów oraz zaakcentowanie mocnych stron firmy. Następną korzyścią jest zwiększenie efektywności. Pozyskanie danych, które zostają zinterpretowane pod kątem zwiększenia efektywności stanowi jeden z wyznaczników zwiększenia konkurencyjności na rynku. Wpływa na niego również sprawniejsze funkcjonowanie firmy dzięki lepszemu przepływowi informacji oraz kompleksowemu zarządzaniu wiedzą.

Porównaj:

BI to nowoczesny sposób wspomagania zarządzania w firmie, który jest stosowany w różnych obszarach działalności – finansowym m.in. przez analizę zysków, rynków finansowych itp., zarządzania produkcją, m.in. poprzez identyfikację dynamiki wzrostu, badanie przeszkód w zwiększeniu produktywności, lub [job service – agencja pracy w holandii] też jeśli chodzi o obsługę klienta – poprzez analizę kontaktów z klientami, analizę ich satysfakcji itp. Z tego też powodu warto pomyśleć o zainwestowaniu w BI i zastosowaniu rozlicznych aplikacji, które z jednej strony umożliwią zaplanowanie działań biznesowych, a z drugiej wspomogą komunikację w przedsiębiorstwie i realizację postawionych celów.