Pomóż zwierzętom

Jeśli jesteś człowiekiem uczulonym na kwestie ekologiczne i zamierzasz wspomóc zwierzęta, jest coś, co możesz uczynić. Gwałtowny postęp technologiczny przyniósł światu mnóstwo bezcennych rzeczy, to niezaprzeczalny fakt. Lecz trzeba w tej chwili dopisać – światu człowieka. Gatunki wymierają przez trujące odpady z przemysłu ciężkiego.