Egzekucja z żądań na rachunku bankowym dłużnika

Zajęcie rachunku bankowego dłużnika dokonane jest z chwilą doręczenia bankowi zajęcia wierzytelności dłużnika z tytułu prowadzenia rachunku w banku. Bank zobowiązanym jest zająć rachunek bankowy trasata nawet w wypadku nie wskazania przez wierzyciela dokładnie numeru rachunku bankowego. Starcza zatem wiedza wierzyciela, że dłużnik może w konkretnym banku prowadzić rachunek .

Egzekucja z długów na rachunkach bankowych dłużnika

Zajęcie rachunku bankowego dłużnika uskutecznione zostaje z momentem doręczenia bankowi zajęcia wierzytelności trasata z tytułu prowadzenia rachunku bankowego. Bank zobowiązanym jest zająć rachunek bankowy trasata nawet w razie nie wskazania przez wierzyciela dokładnie numeru rachunku bankowego. Wystarcza więc informacja wierzyciela, że trasat może w danym banku posiadać rachunek bankowy.