Programy lojalnościowe, czyli sposób na systematyczny powrót klientów

Lojalność klienta to najistotniejsza kwestia dla każdego producenta.Poprzez lojalność rozumie się także stopień utożsamienia się nabywcy z marką.

Intencją każdego producenta jest stworzenie takiej marki, która zaspokoi jak najwięcej potrzeb klienta, implikując w ten sposób jego lojalność. Im bardziej konsument utożsamia się z marką, tym łatwiej sprawić, żeby jak najczęściej wybierał on te same produkty.