Diagnoza wpływania inwestycji na środowisko – jak wygląda?

Diagnostyka wpływania na środowisko jest jednym z zasadniczych narzędzi zarządzania ochroną środowiska w procesach rozkwitu, wpisującym się w zasadę ustabilizowanego rozwoju. Metoda diagnostyki oddziaływania na środowisko ma dostarczyć podejmującemu decyzję organowi administracji publicznej wiadomości, czy ingerencja inwestycji w środowisko, pozostała przewidziana w sposób optymalny i czy pożytki wynikające z jej realizacji rekompensują straty w otoczeniu, które na ogół są niemożliwe do uniknięcia.