Czy jest send wypróbować serwisu windykacyjnego?

Ostatnimi czasy na rynku windykacyjnym otworzyło się dużo przedsiębiorców oferujących windykację drogą elektroniczną. Można po prostu założyć konto na takiego rodzaju platformie windykacyjnej, żeby stać się jej klientem i czerpać z tego korzyści. Platformy tego rodzaju mogą informować dłużników o stanie zadłużenia i w ten sposób przypominać im o koniecznej zapłacie.

Egzekucja z żądań na rachunku bankowym dłużnika

Zajęcie rachunku bankowego dłużnika dokonane jest z chwilą doręczenia bankowi zajęcia wierzytelności dłużnika z tytułu prowadzenia rachunku w banku. Bank zobowiązanym jest zająć rachunek bankowy trasata nawet w wypadku nie wskazania przez wierzyciela dokładnie numeru rachunku bankowego. Starcza zatem wiedza wierzyciela, że dłużnik może w konkretnym banku prowadzić rachunek .

Egzekucja z długów na rachunkach bankowych dłużnika

Zajęcie rachunku bankowego dłużnika uskutecznione zostaje z momentem doręczenia bankowi zajęcia wierzytelności trasata z tytułu prowadzenia rachunku bankowego. Bank zobowiązanym jest zająć rachunek bankowy trasata nawet w razie nie wskazania przez wierzyciela dokładnie numeru rachunku bankowego. Wystarcza więc informacja wierzyciela, że trasat może w danym banku posiadać rachunek bankowy.