Jak zaliczyć egzamin aktuarialny i zacząć pracę w tej profesji?

Praca w zawodzie aktuariusza oznacza ważność, albowiem przygotowanie do tego zawodu nastręcza zdania wielu testów i rozległej znajomości. W Polsce jest to zawód mało popularny, a specjaliści z tej sfery pracują w towarzystwach ubezpieczeniowych i przedsiębiorstwach konsultingowych. Aby zdać odpowiednie sprawdziany, trzeba mieć dyplom wyższej uczelni i niekaralnością w odcinku występków przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu. Przyszły aktuariusz musi także przejść dwuletni staż.

W jaki sposób można podejść do przekwalifikowania się, jakie możliwości pracy oferuje Szczecin

Wiele osób po iluś latach pracowania w wyuczonym zawodzie decyduje się na przebranżowienie. Wynikać to może z różnych przyczyn, część osób zwyczajnie znudziła dotychczasowa praca i potrzebują zmiany, z kolei inni poszukują nowych możliwości finansowych albo zwyczajnie chcą zyskać jakieś zajęcie, aby zarobić na życie.