Rozwój zawodowy jako awans własny – twoja nowa praca

Rytm zmian cywilizacyjnych, zwłaszcza w wyniku wzrostu technologicznego powoduje, że istota ludzka musi elastycznie reagować na pojawiające się przekształcenia na rynku pracy i przystosowywać się do nowych wyzwań i wymagań. Łączy się z tym ciągłe uzupełnianie i rozszerzanie aktualnych kompetencji, przekwalifikowywanie się, a czasami nawet kilkakrotne zmienianie zawodu.

Jak najlepiej wybrać firmę zajmującą się konsultingiem, najważniejsze wady i zalety pracowniczych szkoleń.

Konsulting jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów usługowych, coraz chętniej zamawianych przez mniejsze i większe firmy z wielu branż. Przedsiębiorcy widzą, że po osiągnięciu określonego progu zatrzymują się w miejscu i potrzebny jest jakiś bodziec, który zapewni odpowiedni rozpęd.