Scc, system zarządzania jakością iso w przedsiębiorstwie

Każda osoba, która jest zatrudniona wie, że szef musi zapewnić jej właściwe warunki pracy, jest to zapisane między innymi w zasadach BHP. Ale w obecnych czasach mówi się również o scc, czyli certyfikacie, którego zadanie to zmniejszenie wypadków w przedsiębiorstwach. Jest to skontrolowanie systemu zasad i norm , które obowiązują w firmie.