Działalność komornika w mieście Tarnowskie Góry oraz na terenie Rzeczpospolitej.

Prosperowanie komorników w Tarnowskich Górach przedstawia się zupełnie w ten sam sposób, jak w każdym innym mieście Polski. Chodzi mianowicie o to, że osoby pracujące w tym zawodzie zabiegają o pozyskanie długów od osób prywatnych, jak i od firm, jakie nie wywiązują się z podejmowanych przez siebie zobowiązań finansowych.