Ważkie wiadomości nt. kapitału obrotowego i WNT

Kapitał obrotowy, nazywany także kapitałem pracującym, jest to nadmiar aktywów obrotowych nad zobowiązaniami bieżącymi, to znaczy krótkoterminowymi. Kapitał obrotowy netto jest również częścią kapitałów danego przedsiębiorstwa czy też marki, która zajmuje się finansowaniem aktyw obrotowych. By marki miały wyśmienite relacje między sprzedażą, tempem wzrostu przedsiębiorstwa i także jej majątkiem obrotowym, powinny mieć stosowny poziom kapitału obrotowego netto.