Co dobrze jest znać, jeśli pracuje się na etacie?

Podpisując pierwszą umowę o pracę, mamy małą wiedzę na temat praw pracowniczych. Powinno się poznać co najmniej kilka z nich.

Podpisywanie umowy o pracę

Autor: Victor
Źródło: http://www.flickr.com
Z pewnością każda osoba, która jest zatrudniona spotkała się terminem nadgodzin. Zgodnie z kodeksem pracy osoby , które zatrudnione są na cały etat muszą w ciągu dnia przepracować osiem godzin. Nieraz jednak ten czas pracy ulega wydłużeniu, w ten sposób wypracowywane są nadgodziny. Do obowiązków pracodawcy należy zrekompensowanie tego czasu pracy, który wynosi ponad osiem godzin. Pracodawca może za te nadprogramowe godziny spędzone w pracy wypłacić wynagrodzenie, może też przyznać wolne za nadgodziny – tutaj.

Na chwilę obecną zdecydowana większość pracodawców wybiera wariant drugi. Wolne za nadgodziny jest po prost dla pracodawcy rozwiązaniem bardziej korzystnym. Każdy pracownik za wykonywaną przez siebie pracę powinien otrzymywać wynagrodzenie. I w tym miejscu pojawiają się dwa pojęcia: płaca brutto i płaca netto. Jaka jest między nimi różnica? Otóż płaca brutto przenieś się tu obejmuje całe całe wynagrodzenie ustalone przez pracodawcę, zanim zostaną od niego odliczone odprowadzane przez pracodawcę składki i podatki. Przedsiębiorcy mają prawo (strona tutaj) do ZUS odliczenia – wiarygodne źródło. Wspomniane ZUS odliczenia umożliwiają odliczenie składek , które odprowadzane są do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od podatku dochodowego.

Każdy pracownik bez wątpienia chciałby wiedzieć, jaka liczba dni wolnych należy mu się za pracę trwającą więcej niż osiem godzin w ciągu dnia. W trakcie jednego roku liczba godzin nadliczbowych nie może przekroczyć stu pięćdziesięciu godzin. Jak dużo dni wolnych przysługuje pracownikowi uzależnione jest od tego, ile nadgodzin przepracował w danym roku. Za każdą przepracowaną nadgodzinę osoba zatrudniona ma prawo – (pomoc prawna) do jednej godziny wolnego. Jeżeli więc pracownik przepracował osiem godzin więcej przysługuje mu prawo do ośmiu wolnych godzin. Pracodawcy najczęściej udzielają pracownikom dni wolnych za pracę w nadgodzinach, chociaż mogą za nie także wypłacić dodatkowe wynagrodzenie. To pierwsze rozwiązanie jest jednak dla nich korzystniejsze, dlatego korzystają z niego chętniej. Kodeks pracy pozostawia tutaj bowiem dowolność, osoba zatrudniająca może, ale nie musi zapłacić za nadgodziny. Może udzielić pracownikowi dzień wolny. I tak obecnie postępuje zdecydowana większość pracodawców. Faktem jest, że dużo pracowników wolałoby jednak wynagrodzenie.