Co dobrze jest znać, jeśli pracuje się na etacie?

Podpisując pierwszą umowę o pracę, mamy małą wiedzę na temat praw pracowniczych. Powinno się poznać co najmniej kilka z nich.

Podpisywanie umowy o pracę

Autor: Victor
Źródło: http://www.flickr.com
Z pewnością każda osoba, która jest zatrudniona spotkała się terminem nadgodzin. Zgodnie z kodeksem pracy osoby , które zatrudnione są na cały etat muszą w ciągu dnia przepracować osiem godzin. Nieraz jednak ten czas pracy ulega wydłużeniu, w ten sposób wypracowywane są nadgodziny. Do obowiązków pracodawcy należy zrekompensowanie tego czasu pracy, który wynosi ponad osiem godzin. Pracodawca może za te nadprogramowe godziny spędzone w pracy wypłacić wynagrodzenie, może też przyznać wolne za nadgodziny – tutaj.

Na chwilę obecną zdecydowana większość pracodawców wybiera wariant drugi. Wolne za nadgodziny jest po prost dla pracodawcy rozwiązaniem bardziej korzystnym. Każdy pracownik za wykonywaną przez siebie pracę powinien otrzymywać wynagrodzenie. I w tym miejscu pojawiają się dwa pojęcia: płaca brutto i płaca netto. Jaka jest między nimi różnica? Otóż płaca brutto przenieś się tu obejmuje całe całe wynagrodzenie ustalone przez pracodawcę, zanim zostaną od niego odliczone odprowadzane przez pracodawcę składki i podatki. Przedsiębiorcy mają prawo (strona tutaj) do ZUS odliczenia – wiarygodne źródło. Wspomniane ZUS odliczenia umożliwiają odliczenie składek , które odprowadzane są do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od podatku dochodowego.

Każdy pracownik bez wątpienia chciałby wiedzieć, jaka liczba dni wolnych należy mu się za pracę trwającą więcej niż osiem godzin w ciągu dnia. W trakcie jednego roku liczba godzin nadliczbowych nie może przekroczyć stu pięćdziesięciu godzin. Jak dużo dni wolnych przysługuje pracownikowi uzależnione jest od tego, ile nadgodzin przepracował w danym roku. Za każdą przepracowaną nadgodzinę osoba zatrudniona ma prawo do jednej godziny wolnego. Jeżeli więc pracownik przepracował osiem godzin więcej przysługuje mu prawo do ośmiu wolnych godzin. Pracodawcy najczęściej udzielają pracownikom dni wolnych za pracę w nadgodzinach, chociaż mogą za nie także wypłacić dodatkowe wynagrodzenie.

Jeśli masz zamiar pogłębić swą wiedzę z powyższy temat, to zapraszam do mojej witryny. Wystarczy kliknąć w moje łącze i już.

To pierwsze rozwiązanie jest jednak dla nich korzystniejsze, dlatego korzystają z niego chętniej. Kodeks pracy pozostawia tutaj bowiem dowolność, osoba zatrudniająca może, ale nie musi zapłacić za nadgodziny. Może udzielić pracownikowi dzień wolny. I tak obecnie postępuje zdecydowana większość pracodawców. Faktem jest, że dużo pracowników wolałoby jednak wynagrodzenie.