Z jakiego powodu należałoby ograniczać wpływ Państwa na gospodarkę?

Na ogół w liberalnej gospodarce za jedną z podstawowych zasad uważa się zasadę „im mniej inspekcji państwa w gospodarce tym korzystniej”. Uwolnienie gospodarki od działania Państwa było jednym z najważniejszych wyzwań jakie stały przed naszą ojczyzną w ciągu ostatnich 25 lat. Podobne zadanie nie należy do najprostszych z kilku przyczyn, część z nich jest zawiła, jest ogromna liczba przepisów jakie trzeba było zmienić, lub dostosować do nowych wymogów ekonomicznych.

księgowa

Źródło: pixabay.com
Jednakże jak się okazało jednym z najtrudniejszych problemów jaki pozostanie do pokonania będzie zmiana przyzwyczajeń osób . Bardzo dobrze kłopot tenże widać w przypadku procesu upraszczania dojścia do pewnej grupy zawodów, tak zwanych zawodów zaufania publicznego (na przykład jurystów, księgowych). Dotychczas by wykonywać wymienione zawody a także wiele innych konieczne było poza stosownym wykształceniem spełnienie ponadplanowych kryteriów jak tj. certyfikaty oraz dodatkowe egzaminy przed specjalnymi komisjami państwowymi. Przykładowo deregulacja zawodu księgowego wyzwoli absolwentów studiów ekonomicznych od konieczności posiadania specjalistycznego certyfikatu przy przeprowadzaniu prostych czynności rachunkowych. Deregulacja zawodu księgowego winna ułatwić dostęp do tego typu usług (skąd się dowiem jak założyć firmę).

księgowość

Autor: Lucas Hayas
Źródło: http://www.flickr.com
W zamyśle twórców ustawy takie działanie ma być z jednej strony metodą na zatrudnienie rzeszy absolwentów uczelni ekonomicznych, z drugiej zaś strony ma to być jedna z metod zagwarantowania przyszłym przedsiębiorcom łatwiejszego dojścia do podstawowej usługi jaką jest prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Jeżeli propozycja firmy jest dla Ciebie istotna, to przejrzyj asortyment (https://trenerzy.pl/szkolenia-integracyjne-team-building/), który Ci oferuje. Na pewno jest tym, czego już długi czas szukasz.

Prawdopodobnie ma to wpływ na większą skłonność do zakładania prywatnego biznesu. Oczywiście to samo tyczy się absolwenta uczelni ekonomicznych. Starczy iż absolwent tego kierunku odpowie na pytanie: jak założyć firmę. Po dopełnieniu standardowych wymagań dla nowego biznesu buchalter może zająć się doradztwem podatkowym – Deregulacja zawodu księgowego w dłuższej perspektywie czasu powinna powodować spadek cen usług tego rodzaju jak też większą rywalizację a to zawsze dobre jest dla klientów. Z uwagi na prawo wspólnotowe szczególną popularnością cieszą się jednostki proponujące usługę tax free czyli między innymi rozliczanie a także zwrot podatku dla pracujących za granicą.

Jeżeli myślisz, że ten artykuł jest godny zainteresowania, to co pomyślisz, kiedy poznasz więcej informacji z tego źródła?. Zwyczajnie kliknij tutaj i sprawdź.

Równie popularną usługą którą może proponować buchalter bez państwowych egzaminów może być rozliczanie VAT-u. Ułatwienia te to dopiero początek, przedsiębiorcy od dawna wyczekują na przepisy zapewniające szybką rejestrację przedsiębiorstwa.