Typy sposoby pracy

Sytuacja ekonomiczna w Polsce coraz to częściej zmusza biznesmenów do poszukiwania nowych rozwiązań zmniejszających koszty pracy oraz uelastyczniających zatrudnianie pracobiorców. Jednym z nich jest zawieranie umów cywilnoprawnych. Choć z punktu widzenia interesów pracodawców zawieranie podobnych umów może zdawać się dużo bardziej korzystne w porównaniu z zatrudnieniem pracowniczym, powinniśmy jednak pamiętać, że nie w każdym wypadku jest ono dopuszczalne.

pracownik

Autor: Twinfieldinternational
Źródło: http://www.flickr.com
Umowa o pracę (umowa o pracę). Główną formą prawną, w ramach której zatrudnia się pracobiorców, jest stosunek pracy. Łączy się on z systemem gwarancji oraz przywilejów pracowniczych, takich jak: zapewnienie minimalnego uposażenia za pracę, prawo do płatnego urlopu, zapłaty jak też zasiłku chorobowego, szczególna ochrona niektórych grup pracobiorców, unormowanie czasu pracy, zakaz wypowiadania stosunku pracy w szczególnych sytuacjach, obowiązek zastosowania określonych procedur przy wypowiadaniu umowy. Właśnie dzięki owym przywilejom stosunek pracy jest w najwyższym stopniu korzystną formą zatrudnienia dla pracowników i jednocześnie przyczyną wysokich wydatków dla chlebodawców. Na prośbę pracownika chlebodawca jest zobligowany wystawić mu zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – umów o pracę najbardziej nietypową, jednak na pewno przeważnie spotykaną, metodą zatrudniania pracowników jest wykorzystywanie umów (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jak-liczyc-wynagrodzenie-chorobowe) cywilnoprawnych. Owa odmiana zatrudnienia cieszy się ogromną wziętością u pracodawców ze względu na brak tak dużego wachlarza uprawnień jak w wypadku zatrudnienia pracowniczego. Umowy cywilnoprawne zapewniają dużo większą niezależność w kształtowaniu treści stosunku prawnego wiążącego strony, nie narzucając przy tym minimalnych zabezpieczeń, jakie istnieją na gruncie prawa pracy. Nie istnieje tu warunek minimalnego wynagrodzenia za pracę. Świadczenia finansowe dopełniane w ramach owej umowy mogą być wyznaczane poniżej tejże granicy.

Umowa biznesowa

Autor: Startup Registry
Źródło: http://www.flickr.com
Dzięki temu pracodawcy mają możliwość uzależnienia ogółów świadczeń od efektów osiąganych przez osobę zatrudnioną, natomiast wynagrodzenie przysługuje nie z tytułu samego świadczenia pracy, acz z tytułu pozyskania zamyślonego rezultatu. Specyficzny rodzaj umowy o pracę łączący w sobie niektóre cechy umowy cywilno-prawnej z typową umową o pracę to kontrakt menedżerski (kontrakt menedżerski). Stosuje się go w przypadku zawierania umów z menegerami wyższego szczebla.