Systemy kierowania firmą, jakie mocno pomagają

BI jest to przekształcanie danych w informacje, z kolei danych w wiedzę, która ma na celu optymalizację procesów w biznesie. Rozwiązania business intelligence pozwalają na wydobycie w dowolnej chwili niezbędnych danych. Środowiska analityczne przechowują a także łączą dane z różnych źródeł, przetwarzają je w przystępny i czytelny sposób i udostępniają użytkownikom. Zyski uzyskiwane dzięki wdrożeniu rozwiązania to: prędkie udostępnianie wiedzy, powiększenie dochodów, niższe koszty, kontrola celów.

Praca przy komputerze

Autor: AlphaLab Startup Accelerator
Źródło: http://www.flickr.com

Zastosowanie systemu business intelligence umożliwia osiągniecie przewagi strategicznej nad konkurencją. Przebieg wdrażania złożony jest z następujących elementów: realizacja ekspertyzy biznesowej oraz technicznej, przygotowanie planu hurtowni danych a także systemu analitycznego, przekazanie narzędzi informatycznych jak też sprzętu, instalacja, implementacja procesu zasilania danych.

O zyskach wynikających z użycia systemów business intelligence, biznesmeni mówią sami. Częstokroć wymieniane bywają takie elementy jak wzrost rentowności, obniżenie kosztów działalności, usprawnienia organizacyjne, rozszerzanie rynków zbytu, poprawa jakości produkcji. Wydaje się więc, iż stosowanie controllingu jest niezbytecznym elementem do osiągnięcia sukcesu w biznesie.

Systemy te umożliwiają projektowanie oraz analizowanie pozyskanych wyników w wielopoziomowych konfiguracjach przedmiotowym, podmiotowym a także rodzajowym kosztów, które wspiera podejmowanie decyzji strategicznych i taktycznych. Dzięki temu możemy modelować politykę cenową opierając się na analizie progu intratności, monitorować, jakie centra kosztowe (hiperłącze do serwisu) (towary, kontrakty, projekty) są dla firmy rentowne, oceniać gospodarność poszczególnych ośrodków odpowiedzialności (oddziałów, pionów), usuwać „szare strefy” kosztów nieproduktywnych.

Chcesz wiedzieć więcej z tego interesującego tematu? Więc dobrze trafiłeś. Po prostu naciśnij tu i przenieś się do kolejnej strony.

Zebranie pracowników

Autor: Manchester University Maths
Źródło: http://www.flickr.com

Zarządzanie poprzez controlling wspomagamy stosownym systemem informatycznym, jaki dostarcza ważnych, z punktu spojrzenia kierujących, informacji o aktywności firmy. Ewidencja zdarzeń biznesowych powinna umożliwiać uzyskanie danych do wielowymiarowego projektowania a także przeglądania kosztów i przychodów. System business intelligence kreuje w powiązaniu z innymi rozwiązaniami całkowity obraz kondycji finansowej przedsiębiorstwa.