Na czym polega rozliczanie podatku VAT? Co należy o nim wiedzieć?

Niedawno temu zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące rozliczania podatku VAT w przypadku sprzedaży produktów, które są objęte obciążeniem odwrotnym. Trzeba przede wszystkim podkreślić, że VAT od sprzedaży towarów czy usług rozlicza sprzedawca. Jednak w przypadku towarów, o których stanowi załącznik nr 11 do ustawy o vat materia przedstawia się inaczej.

wyliczenia podatkowe

Autor: chrstphre ㋛ campbell
Źródło: http://www.flickr.com

Mowa o produktach, w związku z którymi obowiązek rozliczenia VAT z tytułu dostawy towaru przechodzi na nabywcę. Wyłączając produkty, na które wskazuje załącznik nr 11 do ustawy o VAT, mechanizm ma zastosowanie, gdy spełnione są przesłanki z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. Warto nadmienić, że z obowiązkiem podatkowym zaczynamy mieć do czynienia w momencie wydania towaru lub w chwili, w której usługa zostaje wykonana, ewentualnie w momencie, w którym doszło do wystawienia faktury, ale nie po upływie 7 dni od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Dla zaciekawionych: .

W określonym terminie przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą składana jest deklaracja VAT. Podatnik jest zobligowany wiedzieć, jaka deklaracja VAT jest mu dedykowana. Najczęściej stosowane formularze to: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D. Przykładowo, VAT-7 jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się z urzędem skarbowym raz na miesiąc, rozliczanie raz na kwartał dokonywane jest na formularzu VAT-7K. Coś interesującego: etyka biznesu.

Należy zaznaczyć, że otwieranie działalności gospodarczej jest związane z dużymi wyzwaniami. Musimy dopełnić wielu formalności. Na początkującym przedsiębiorcy ciąży sporo obowiązków. Łatwo się w tym wszystkim pomylić. Sprawowanie pieczy nad księgowością to wyjątkowo wymagająca materia, którą czasem poleca się przekazać ekspertowi. Łatwo o potknięcia w procedurze rozliczania VAT.

Jeżeli wykorzystana w powyższym tekście retoryka do Ciebie trafia, to zobacz tu szkolenia training partners inne tego typu porady – one dotyczą analogicznej tematyki.

Etyka biznesu to także sprawa, z którą styka się osoba rozwijająca własne przedsiębiorstwo. Tu propozycje: .

jak obliczyć podatek

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com

Jej zasady najlepiej poznawać w praktyce. Warto jednak mieć na uwadze, że etyka biznesu składa się przynajmniej z dwóch komponentów. Etyczne prowadzenie działalności to nie tylko bowiem funkcjonowanie zgodnie z literą prawa, ale także na podstawie cenionych norm społecznych.