Jakiej osoby tyczy się obowiązek podatkowy?

Osoby fizyczne, które zamieszkują na obszarze Polski, podlegają przymusowi podatkowemu od sumy własnych dochodów, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Podatki

Autor: Simon Cunningham
Źródło: http://www.flickr.com
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa które dochody uzyskiwane na obszarze Polski podlegają podatkowi (więcej o ofercie). Tyczy się to pracy przeprowadzanej na bazie stosunku firmowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, także spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na lokalizację wypłaty uposażenia . Jeśli osoba nie mieszka w RP, płaci podatki zaledwie od przychodów uzyskiwanych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Od podatku dochodowego od przychodu pozyskanego ze źródeł dochodów położonych za granicą, wolni są członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i biur konsularnych, także różne osoby korzystające z uprawnień i immunitetów dyplomatycznych, bądź konsularnych na podstawie umów, lub powszechnie uznanych obyczajów internacjonalnych, jak także członkowie ich rodzin którzy pozostają z nimi we wspólnocie domowej, jeśli nie są obywatelami polskimi i nie posiadają stałego zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Problem zwolnienia z pracy nie jest przyjemna dla żadnej ze stron w niej partycypujących. Do chlebodawcy należy decyzja jak zwolnić pracownika , żeby proces ów zachodził poprawnie i w możliwie jak najmniej bolesny dla odchodzącego sposób. Od tego w której formie chlebodawca pożegna się ze swym pracobiorcą jest zależna jego późniejsza opinia o dawnym miejscu pracy, a również to, jak prędko odnajdzie nowe zatrudnienie. Muszą być one pozbawione stronniczych ocen i oparte na faktach, jakie powinno się oświadczyć w możliwie jak najbardziej subtelny sposób.

Rozmowa

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Nadzwyczaj ważne jest, żeby pracodawca poświęcił na taką rozmowę odpowiedni czas, wykazał się empatią wobec zwalnianej osoby i udzielił jej obiektywnej informacji zwrotnej na temat jej diagnostyki jako pracownika. Przyczyny, dla których zatrudniony zostaje odprawiony, zawsze powinny być uzasadnione i udokumentowane. Przyzwoicie wręczony meldunek (zobacz jak wymeldować kogoś z domu) o zwolnieniu oznacza mniejsze naruszenie u pracownika odchodzącego poczucie własnej wartości.