Czy opłaca się przechodzić na kwartalny podatek dochodowy? Co możemy zyskać?

Firmy mogą decydować, jak rozliczać się z podatku dochodowego i VAT-u. Rozliczanie może funkcjonować co miesiąc albo przebiegać kwartalnie. Chodzi tu o częstotliwości przelewów dla skarbówki. Podatek dochodowy kwartalnie naliczany to duży plus – przedsiębiorstwo ma do dyspozycji konkretną gotówkę, jaką może przekazać nie na fiskusa, a na inne cele.

Deklaracja vat przygotowywana co kwartał umożliwia utrzymanie płynności finansowej przy problemach z uzyskaniem środków od kontrahentów. Wówczas chronimy spółkę przed natychmiastowym wypłaceniem podatku, po mimo braku pieniędzy ze strony kontrahenta. Tym samym firmy, które swoje koszty i dochody mają nieregularne mają czas na zebranie dokumentów, a to gwarantuje płynność finansową. Z metody kwartalnej powinni korzystać mali płatnicy lub osoby, które dopiero utworzyły firmę i równocześnie nie założyły przedsiębiorstwa w ciągu dwóch ostatnich lat. (Czytaj )

podatki wzrosty zarobki

Autor: Simon Cunningham
Źródło: http://www.flickr.com

Będąc przy rozliczeniach powinno się wspomnieć o zobowiązaniu, którym są składki zus przedsiębiorcy. Podstawą wymiaru opłat jest zadeklarowana suma. Nie może być niższa niż 60 % wyliczonego wynagrodzenia miesięcznego ogłoszonego przez państwo na konkretny rok kalendarzowy. Nie może też być niższa o 30 % od kwoty najmniejszego wynagrodzenia, jeśli prowadzimy swoją pierwszą firmę i korzystamy z ulgi. Gdy przedsiębiorca kieruje firmą samodzielnie, płaci kwoty do dziesiątego dnia danego miesiąca. Jeśli zatrudnia współpracowników należności należy wpłacić do piętnastego dnia każdego miesiąca. Mocodawców firm wiąże jedna i taka sama wysokość podstawy wymiaru opłat na ubezpieczenie. Osiąga ona 75 % średniego zarobku w danym sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale minionego roku. Równocześnie przedsiębiorca płaci składkę na Fundusz Pracy i sumuje się ją do ogółu składek na ubezpieczenie. Stanowi ona 2.45% podstawy wymiaru. Inna okoliczność jest wtedy, kiedy zaledwie założona jest firma. Wtedy niepłacony jest Fundusz Pracy, ponieważ podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie jest niższa od sumy najmniejszego wynagrodzenia. Czytaj podatek (czytaj też delegacja krajowa)

W temacie opłat na ZUS można się niewątpliwie niejednokrotnie zagubić tym samym będąc przedsiębiorcą warto zainwestować w fachową pomoc ze strony księgowej, która zajmie się przygotowaniem stosownej dokumentacji i rozliczeniami. Polecamy