Czy opłaca się przechodzić na kwartalny podatek dochodowy? Co możemy zyskać?

Firmy mogą decydować, jak rozliczać się z podatku dochodowego i VAT-u. Rozliczanie może funkcjonować co miesiąc albo przebiegać kwartalnie. Chodzi tu o częstotliwości przelewów dla skarbówki. Podatek dochodowy kwartalnie naliczany to duży plus – przedsiębiorstwo ma do dyspozycji konkretną gotówkę, jaką może przekazać nie na fiskusa, a na inne cele.

Deklaracja vat przygotowywana co kwartał umożliwia utrzymanie płynności finansowej przy problemach z uzyskaniem środków od kontrahentów. Wówczas chronimy spółkę przed natychmiastowym wypłaceniem podatku, po mimo braku pieniędzy ze strony kontrahenta. Tym samym firmy, które swoje koszty i dochody mają nieregularne mają czas na zebranie dokumentów, a to gwarantuje płynność finansową. Z metody kwartalnej powinni korzystać mali płatnicy lub oklejanie samochodów firmowych kraków osoby, które dopiero utworzyły firmę i równocześnie nie założyły przedsiębiorstwa w ciągu dwóch ostatnich lat. (Czytaj )

Będąc przy rozliczeniach powinno się wspomnieć o zobowiązaniu, którym są składki zus przedsiębiorcy. Podstawą wymiaru opłat jest zadeklarowana suma. Nie może być niższa niż 60 % wyliczonego wynagrodzenia miesięcznego ogłoszonego przez państwo na konkretny rok kalendarzowy. Nie może też być niższa o 30 % od kwoty najmniejszego wynagrodzenia, jeśli prowadzimy swoją pierwszą firmę i korzystamy z ulgi. Gdy przedsiębiorca kieruje firmą samodzielnie, płaci kwoty do dziesiątego dnia danego miesiąca. Jeśli zatrudnia współpracowników należności należy wpłacić do piętnastego dnia każdego miesiąca. Mocodawców firm wiąże jedna i taka sama wysokość podstawy wymiaru opłat na ubezpieczenie. Osiąga ona 75 % średniego zarobku w danym sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale minionego roku. Równocześnie przedsiębiorca płaci składkę na Fundusz Pracy i sumuje się ją do ogółu składek na ubezpieczenie. Stanowi ona 2.45% podstawy wymiaru. Inna okoliczność jest wtedy, kiedy zaledwie założona jest firma. Wtedy niepłacony jest Fundusz Pracy, ponieważ podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie jest niższa od sumy najmniejszego wynagrodzenia. Czytaj

W temacie opłat na ZUS można się niewątpliwie niejednokrotnie zagubić tym samym będąc przedsiębiorcą warto zainwestować w fachową pomoc ze strony księgowej, która zajmie się przygotowaniem stosownej dokumentacji i rozliczeniami. Polecamy