Obowiązki a także ulgi płatników w polskim ustawodawstwie

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, nakłada na pracodawcę powinność płacenia składek ZUS, za siebie i zatrudnianych pracowników. Co istotne, musi płacić te składki w określonym czasie. Jeśli się spóźni z opłatą składek, będzie musiał ponieść tego rezultaty i uiścić odsetki za zwłokę. Zaległość podatkowa to podatek wraz z ratą, która nie została zapłacona w terminie. Kiedy podatnik nie dotrzyma ustawowego terminu, regulowana po terminie opłata powinna być powiększona o należne odsetki za zwłokę.

Faktura

Autor: Patrik Tschudin
Źródło: http://www.flickr.com
Odsetki za zwłokę trzeba zapłacić razem z nieterminowo opłacanymi składkami ZUS za dany okres, za który nastąpiła zwłoka. Nie można najpierw spłacić po terminie tylko składek, a kolejno dokonać wpłaty na poczet tylko odsetek . Odsetki są należne zawsze, gdy składki są regulowane po terminie.

Kalkulator procentów fiskalnych za zwłokę od zaległych zobowiązań, pomaga obliczyć ich wielkość. Na gruncie polskiego prawa, ustawą regulującą system podatku od wartości dodanej, jest ustawa o podatku od towarów i usług. Faktura wewnątrzwspólnotowa, to faktura dokumentująca wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów to sprzedaż wyrobów z Polski do innego państwa Wspólnoty UE na rzecz kupującego, który ma ważny numer VAT UE.

Sprzedaż produktów musi nastąpić według przepisów zawartych w ustawie o VAT.

Wejdź naszą następną stronę. Tam znajdują się ciekawe informacje. Prosimy – doczytaj szczegóły. Będzie nam niezmiernie miło, jeżeli wątki się spodobają.

Świadectwo homologacji, jest to poświadczenie urzędowe. To pismo urzędowe stanowi nieodłączną część samochodu. Na podstawie certyfikatu homologacji, można odczytać dane dotyczące pojazdu – rok produkcji, miejsce produkcji, zastosowanie auta – osobowy, ciężarowy itp.

Homologacja ma również wpływ na wielkość opłaty OC, AC. Dla właściciela auta z homologacją jest o wiele niższa rata za roczne ubezpieczenie . Przepisy określają także warunki dla przestrzeni ładunkowej, tzw. części samochodu, która znajduje się za rzędami siedzeń. Auta z kratką odchodzą do lamusa, dlatego, że samochodem firmowym może być każdy pojazd, bez względu na wielkość bagażnika, ładowność, czy też stałe oddzielenie części osobowej od bagażowej.

Zazwyczaj o świadectwo homologacji, starają się firmy ponieważ bez tego dokumentu nie mogą odliczać podatku za paliwo.

Znajdujący się w analogicznym portalu artykuł niewątpliwie także Cię zaintryguje – to wciągający wpis mówiący o omawianej sprawie.

W przypadku kiedy pojazd mechaniczny posiada homologację unijną – N1 możliwe jest skorzystanie z całego odliczenia zarówno od rat leasingowych, jak i pozostałych kosztów.