Rola wyroków Najwyższego Sądu Administracyjnego w rozstrzyganiu konfliktów

Każda działalność gospodarcza związana jest z ryzykiem. Może mieć ono rozmaity charakter. W czasie naszej działalności może się wydarzyć wiele losowych wydarzeń które mogą wpłynąć na naszą działalność. Częste zagrożenie to po prostu zmiany w pogodzie.

polecana strona internetowa

Autor: innovate360
Źródło: http://www.flickr.com
Mają one duże znaczenie w firmach, których działalność związana jest z pracą na zewnątrz. Klasycznym przykładem może być tutaj gałąź budowlana. Takie ryzyko powinno być wkalkulowane w działalność przedsiębiorstwa nie tylko na etapie planowania biznesu, ale także w powszedniej aktywności. Umowa o roboty budowlane powinna zawierać takie rozstrzygnięcia, które będą brały pod uwagę właśnie takie ryzyko, a zatem dla przykładu termin wykonania prac budowlanych powinien zostać w odpowiedni sposób obliczony. Najlepiej więc jeżeli umowa o roboty budowlane zostanie jak najbardziej szczegółowo skonstruowana. Ważnym jej elementem na pewno jest harmonogram robót. Najlepiej aby ten plan działań był jasno sformułowany tak, by żadna ze stron nie miała wątpliwości co, kiedy i gdzie ma zostać wykonane.

Kobieta

Autor: Theater der Künste
Źródło: http://www.flickr.com

Usługi z branży budowlanej z samej swojej natury bywają usługami kosztownymi. Dla zleceniodawcy taka usługa to najczęściej całkiem duży wydatek. Niezależnie od tego czy jest to osoba indywidualna czy biznesmen, będzie on się starał – jeśli będzie to możliwe – zaoszczędzić. Biorąc pod uwagę zjawisko, że w naszym państwie bardzo sporo się w przeciągu ostaniach lat konstruuje (przykładowo drogi i autostrady) właściwe sformułowanie postanowień umowy może być bardzo ważne. W wypadku urzędów państwowych umowa o roboty budowlane może być zawarta tylko w postaci przetargu. Niestety, jak pokazuje doświadczenie, umowy (zobacz rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem) tego rodzaju bywają bardzo zawiłe. Mogą się zatem zdarzać spory i potyczki. Zazwyczaj decyzje w kontrowersyjnych sprawach podejmują sądy.

Może się jednakże zdarzyć że jakiś problem natury prawnej jest na tyle nie jasny, że sąd musi pytać o opinie prawną. W podobnych przypadkach wykorzystać można orzeczenie NSA. Co prawda ma moc wiążącą wyłącznie w sprawie jakiej bezpośrednio dotyczy, jednakże może być ono sugestią w orzecznictwie sądów wojewódzkich czy powiatowych. Orzeczenie NSA bowiem ma za zadanie m.in. wspierać sądy powszechne w ich pracy jak też pełnić funkcję edukacyjną.