Kryteria ocen okresowych pracowników

Oceny okresowe pracowników to dziś popularny sposób kontrolowania ich umiejętności, lecz także weryfikacji tego jakie przymioty pracowników są pożądane na danym stanowisku. Jak pokazują badania tylko trochę ponad 10% makro przedsiębiorstw i korporacji nie korzysta z takiego rodzaju metod nadzoru.

Praca, biznesmen

Autor: www.s-lab.pl
Źródło: www.s-lab.pl
Na przełomie minionych lat powstało kilka szczególnych kierunków, które pozwalają na prawidłową ocenę, a wśród nich różne kryteria. Te są tworzone bezpośrednio w każdym przedsiębiorstwie. Bierze się bowiem pod uwagę jej indywidualne zapotrzebowania oraz oczekiwania. Oceny okresowe pracowników zezwalają niewątpliwie na poprawę sytuacji w organizacji. Wyróżnia się kilka metod ocen tego typu a wśród nich często używaną jest ocena 360 stopni. Dzięki niej ocena pracownika weryfikowana jest przez rozmowy nie tylko z ocenianym pracownikiem, lecz również jego otoczeniem zawodowym. Tutaj przede wszystkim sięga się po opinię przełożonych, współpracowników czy nawet klientów, z którymi podwładny miał do czynienia.

Kolejnym sposobem, by ocena pracownika przebiegła skutecznie jest ocena 180 stopni. Jest ona bardzo podobna do tej opisanej powyżej, różni się przede wszystkim wykluczeniem w kumulowaniu opinii klientów i managera. W tym przypadku zwykle dane (zobacz obsługa baz danych) o pracowniku zbiera się przez rozmowy ze współpracownikami a także głównym szefem.

Ocena pracownika jest też wykonalna dzięki technice jaką jest technika wydarzeń krytycznych. Tutaj kompletuje się informacje odnośnie powodzeń i błędów badanego w danym czasie. Dzięki temu przełożony ma najlepszy obraz całkowitych dokonań podwładnego. To z jakiej metody korzysta dane przedsiębiorstwo zależy od zakresu działania oraz potrzeby w określonym czasie. Zwykle taka ocena pracownika stosowana jest raz w roku i szczególnie od jej wyników zależy gratyfikacja lub awans określonego podwładnego. Wyniki ocen pozwalają też na ich weryfikację.

Zajrzyj na naszą następną stronę, a tam wyszukasz porywający bieżący wpis (www.termoaparatura.com.pl/) na powyższy temat. Oczekują na Ciebie dodatkowe informacje.

Takie informacje pozwalają podjąć odpowiednie decyzje o przydzieleniu przykładowo dodatkowych warsztatów.