Wdrażanie SCC w przedsiębiorstwie

Polska przystąpiła do Unii Europejskiej w 2004 roku i od tego wydarzenia nieustająco omawia się bilans zysków i strat owego posunięcia. To prawda, że wypada on optymistycznie. Nasz kraj wiele zyskał, odkąd staliśmy się państwem członkowskim wspólnoty.

spotkanie firmowe

Autor: dhub limited
Źródło: http://www.flickr.com
Trzeba zaznaczyć, iż Polska jest jednym z najludniejszych krajów UE i jednym z państw, które najskuteczniej wykorzystują środki unijne. Widoczna jest tutaj zaradność Polaków oraz wiedza na temat tego, gdzie i kiedy wykorzystać unijne granty. Dzięki nim sporo osób może urzeczywistnić marzenia o własnej działalności gospodarczej albo rozwinąć już istniejący biznes. Fundusze unijne to droga z przeznaczeniem dla osób, które noszą się z zamiarem by założyć działalność gospodarczą lub zadbać o rozwój już będącego na rynku, jednak nie mają na ten cel odpowiednich funduszy. Korzystanie z pomocy oferowanej przez Unię Europejską bez wątpienia bardzo pozytywnie wpływa na rozwój firmy oraz poprawę jej postrzegania na rynku. Polskie firmy z coraz większą śmiałością decydują się na pracę w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Jeśli znajdujące się w tym artykule wiadomości przykuwają Twój wzrok, to dodatkowo zerknij na informacje (apogit.pl/), które przeczytasz, gdy klikniesz ten odnośnik.

Tym bardziej, że w tych krajach nadal jest popyt na zawody techniczne, np. spawaczy – badania penetracyjne (przejrzyj pełną propozycję pod adresem).

-> sprawdź dodatkowe informacje’ title=’ludzie na tle kontynentów’ style=’margin:6px;’/></p>
<div class=
Źródło: flickr.com
Od polskich przedsiębiorstw nie oczekuje się już specjalnych pozwoleń na pracę, a procedury nie są tak skomplikowane jak kiedyś, mimo wszystko stale firmy są w obowiązku spełniać pewne wymagania stawiane przez zleceniodawców, na przykład co do doświadczenia, znajomości języka, oraz prezentowanych certyfikatów. Jednym z najbardziej pożądanych jest certyfikat SCC. Przedsiębiorstwa działające w branży o dużym stopniu ryzyka, takim jak transport, budownictwo muszą zagwarantować swoim pracownikom certyfikat bezpieczeństwa SCC. Cóż to takiego? Certyfikat SCC to system zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem przy pracach o zwiększonym ryzyku wypadków. Certyfikat ten wymagany jest głównie w Holandii, Belgii oraz Niemczech.
Certyfikaty podnoszą szansę przedsiębiorstwa na realizację projektu zagranicznego, z racji iż zleceniodawcom z UN dużo dobrego mówią o danym wykonawcy. Są jego wizytówką.