Czym zajmuje się aktuariusz i gdzie jest zatrudniany?

Zakłady ubezpieczeń mają obowiązek zatrudniać w swojej firmie aktuariusza. Wydawać by się mogło, że gdybyśmy pytali przechodniów, czym zajmuje się taka osoba, niewielka liczba osób znałaby odpowiedź. Nie jest to dziwne, gdyż w Polsce mało jest osób, które wykonują ten zawód. Warto więc przybliżyć sylwetkę aktuariusza.

sprawdź więcej

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Aktuariusz zastosowuje matematykę w zakładach ubezpieczeniowych. Oblicza on wartość i ryzyko inwestycji, sprawdza jaka składka przypada na konkretnego klienta, biorąc pod uwagę wszystkie dostępne informacje. Dodatkowo ustala rezerwy finansowe w przypadku zbyt wysokich zobowiązań. Usługi aktuarialne są pomocne w tworzeniu rocznego raportu dokumentującego stan portfela ubezpieczeń. Wykonują również wszelkie potrzebne analizy. Dlaczego zawód ten jest mniej znany? Przede wszystkim z powodu małej liczby ludzi wykonujących go. W Polsce jest tylko kilkuset wykonawców. Można więc orzec, że jest to praca elitarna. Jednak żadne towarzystwo ubezpieczeniowe nie powinno działać bez aktuariusza (przeczytaj więcej). Jest to spisane w ustawie. Regulacje dotykają działalności jedynie w towarzystwach, w związku z tym poza tą sferą jest ona dowolna.

Aby zostać aktuariuszem należy zdać egzamin przed Komisją Nadzoru Finansowego. Jeśli przebiegnie on pomyślnie, zdający zostaje wprowadzony do specjalnego rejestru. Rzecz jasna to nie jedyne wymaganie, oprócz tego należy mieć wykształcenie wyższe, zamieszkiwać teren Polski, nie być nigdy karanym oraz posiadać całkowitą zdolność do przeprowadzania czynności prawnych. Każdy aktuariusz musi mieć analityczny umysł oraz świetnie znać matematykę finansową. Aktuariusze pracują także jako konsultanci w dużych przedsiębiorstwach, ponieważ ocena ryzyka jest ważna w każdym procesie decyzyjnym. Tak naprawdę osoba taka potrzeba jest w każdej firmie (oprogramowanie R2faktury najlepsze rozwiązanie dla biznesu) zajmującej się finansami, dla której ścisła analiza jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania.

Laptop

Autor: Highways Agency
Źródło: http://www.flickr.com

W dzisiejszych czasach wszystko zmienia się niesamowicie szybko. Prawidłowe przewidywanie zmian i ich dobra analiza są dzisiaj kluczem do sukcesu. Dlatego też usługi aktuarialne są bardzo istotne. Rzecz w tym, żeby każda zmiana była przewidziana odpowiednio wcześniej, a działalność mogła się na nią przygotować. Nikt nie poradzi sobie z tym sprawniej niż osoba mająca analityczny umysł i odpowiednią wiedzę. Dlaczego aktuariusz jest niezbędny w towarzystwach ubezpieczeń? To proste. Za pomocą analizowania rynku może dokładnie określić, jakie składki powinny płacić dane jednostki, ocenia również ryzyko. Za jego pomocą wszystko jest zabezpieczone, a firma jest w stanie poradzić sobie podczas kryzysu. Takie przewidywanie jest bardzo istotne, dodatkowo podparte obliczeniami, w związku z czym naprawdę warto im zaufać.