PIT, dzień wolny do odbioru za święto, modele działalności gospodarczej

Podatek dochodowy od osób prawnych, to jak samo określenie podkreśla, rodzaj podatku, który obciąża dochody uzyskiwane przez jednostki prawne, przykładowo prowadzące prywatną aktywność gospodarczą. Podatek ten jest naturalnie dokładnie regulowany poprzez prawo. Istnieją pewne spółki, które są zwolnione z podatku dochodowego od ludzi prawnych, są to w szczególności: Narodowy Bank Polski, Skarb Państwa, a także różnorodne organizacje religijne, jednostki budżetowe bądź fundusze osłony środowiska i gospodarki wodnej.