PIT, dzień wolny do odbioru za święto, modele działalności gospodarczej

Podatek dochodowy od osób prawnych, to jak samo określenie pokazuje, typ podatku, który obciąża dochody uzyskiwane poprzez jednostki prawne, na przykład prowadzące osobistą działalność gospodarczą. Podatek ten jest oczywiście dokładnie regulowany poprzez prawo. Istnieją pewne spółki, jakie są zwolnione z podatku dochodowego od ludzi prawnych, są to między innymi: Narodowy Bank Polski, Skarb Państwa, oraz także różne organizacje religijne, placówki budżetowe czy fundusze obrony otoczenia i gospodarki wodnej.

praca w biurze

Autor: Startup Stock Photos
Źródło: http://www.flickr.com
Aktualne statuty normują, że za święto przypadające w sobotę, pracodawca musi wyznaczyć dodatkowy dzień wolny dla pracownika. Dzień wolny za święto można ustalić w harmonogramie pracy – podatek (czytaj też jak obliczyć płacę netto) dochodowy od osób prawnych. Pracodawca może samodzielnie ustalić, który dzień wolny zdobędą pracownicy, jednakże pracownik również może złożyć odpowiedni wniosek o dzień wolny do własnego chlebodawcy. Jednakże należy pomnieć, iż pracodawca posiada prawo (Szukasz konsutlacji prawnika? Polecamy: prawnik w lublinie) nie zaakceptować naszego wniosku oraz zdoła ustalić dzień wolny za święto według swojego uznania. Polskie prawo określa różne rodzaje działalności gospodarczej, jakie różnią się od siebie kilkoma istotnymi czynnikami. Z pewnością wskazane jest poznać najważniejsze z nich, w szczególności jeżeli zamierzamy założyć prywatną aktywność gospodarczą – jak mogę odebrać dzień wolny za święto.

święto

Źródło: pixabay.com
W dzisiejszych czasach najpopularniejsza postacią działalności gospodarczej jest aktywność indywidualna. Działalność ta prowadzona jest w swoim własnym imieniu, natomiast przedsiębiorcą jest jednostka fizyczna, prawna, jaka ma przyznane prawo do prowadzenia działalności. Następnym typem jest spółdzielnia, która może zrzeszać nieograniczoną liczbę osób. Aby założyć spółdzielnię, powinno się uzyskać co najmniej 10 ludzi fizycznych czy 3 jednostki prawne. Następne dwa modele działalności gospodarczej to spółka cywilna oraz spółka jawna. Obie nie posiadają osobowości prawnej. Istnieje również spółka partnerska, oraz także spółki komandytowe, akcyjne i z ograniczoną aktywnością. Pragnąc założyć własną działalność, na pewno powinniśmy dokładnie poznać każde rodzaje działalności gospodarczych, wspólnie z podobieństwami oraz różnicami – rodzaje działalności gospodarczej.