Jak chronić własną własność intelektualną przed nieetycznymi czynnościami konkurencji?

W danym czasie wiele ludzi stara się zdobyć pieniądze w nieuczciwy sposób. Bardzo często słychać o próbach podkradania wzorów, wytwarzania identycznych rzeczy a także bazowania na popularnej marce.

Dlatego zwalczanie nieuczciwej konkurencji z każdym rokiem przybiera na znaczeniu.

fotografia

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Warto zatem zadbać o swoje prawa autorskie ochrona powinna mieć swój zaczątek już w czasie przyjmowania swoich pracowników. Wielokrotnie słyszymy o przypadkach wykradania wzorów przez ludzi zatrudnionych w konkretnej firmie. Wystarczy aparatem fotograficznym zrobić niezbędne zdjęcia, aby wprowadzić na rynek wykradzione pomysły. Nie tylko wynalazki są podpatrywane. Własność intelektualna również jest przedmiotem zainteresowań konkurencji. Odnosi się do dzieł ludzkiego umysłu: wynalazków, utworów artystycznych oraz literackich oraz nazw, grafiki, znaków i fasonów stosowanych w handlu. Zawiera ona dzieła mające zastosowanie dla celów działalności gospodarczej, jak również dzieła będące elementem praw autorskich. Własność intelektualna zawiera prawa autorskie ochrona winna więc odbyć się na drodze rejestracji. O przyznanie patentu na własny wynalazek należy zwrócić się do odpowiedniego Urzędu Patentowego w danym państwie. Należy na miejscu zbadać, czy innowacja, znak towarowy prawa (polecamy odnośnik do strony) wzór użytkowy spełnia kryteria otrzymania prawa na wyłączność. Po otrzymaniu takiego prawa nabywa się wyłączność korzystania z zabezpieczonego patentem rozwiązania prawo (polecamy źródło artykułu) oznaczania przez określony okres.

dokumentacja patentowa

Autor: Intel Free Press
Źródło: http://www.flickr.com

Patent chroni przez 20 lat ale prawo ochronne na znak towarowy i wzór użytkowy zabezpiecza przez 10 lat z możliwością wydłużenia czasu na kolejne lata. Niestety otrzymanie prawa wyłącznego jest związane z koniecznością poniesienia pewnych kosztów. Ale jest to bardzo skuteczny sposób na zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Mając chroniony przez prawo znak towarowy, logo lub inne wynalazki w każdym czasie da się wejść na drogę sądową i żądać zwrócenia kosztów poniesionych w wyniku nieuczciwego działania.

Warto przeto w stosowny sposób strzec własną własność intelektualną oraz przemysłową. Tylko w ten sposób efektywnie zwalczy się nieuczciwą działalność konkurencji.