Jak zaliczyć egzamin aktuarialny i zacząć pracę w tej profesji?

Praca w zawodzie aktuariusza oznacza ważność, gdyż przygotowanie do owego zawodu nastręcza zdania wielu testów i dużej znajomości. W Polsce jest to fach mało znany, a specjaliści z tej sfery pracują w towarzystwach ubezpieczeniowych i przedsiębiorstwach konsultingowych. Aby zdać stosowne sprawdziany, trzeba mieć dyplom wyższej uczelni i niekaralnością w zakresie występków przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu. Przyszły aktuariusz musi też przejść dwuletni staż.

aktuariusz

Autor: Friends Life
Źródło: http://www.flickr.com

Test aktuarialny składa się z czterech niezależnych wobec siebie części, mieszczących zakresy matematyki, ubezpieczeń na życie, matematyki pozostałych ubezpieczeń personalnych i majątkowych, matematyki skarbowej, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę. Aktuariusz to niesłychanie odpowiedzialny, wymagający sporego zaangażowania, jednakże jednocześnie dający sporo zadowolenia zawód.

Aktuariusz zajmuje się obliczaniem ryzyka, oraz wartości obecnej pomysłów finansowych, w szczególności tych długoterminowych, czy też obciążonych wysokim ryzykiem. To profesjonalista związany przede wszystkim z branżą ubezpieczeniową, reasekuracyjną, kapitałów emerytalnych, również projektów emerytalnych.

Nasz tekst wydał Ci się intrygujący? Masz ochotę na kolejne posty? Zatem nie ociągaj się i kliknij po szczegóły w podany link.

Dziś, aktuariusz to także biuro doradztwo podatkowe zawiercie aktuarialne, rezerwy pracownicze, zapasy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe. Korzystając z dużej informacji z zakresu matematyki finansowej, zajmuje się też ewaluacją przedsiębiorstw i pomysłów inwestycyjnych, biznesplanami, a również doradztwem transakcyjnym. Zobacz: .

Kompetentne usługi aktuarialne to ogromny zakres usług dla osób spoza rynku aktuarialnego. Profesjonaliści z owego obszaru zajmują się problemami związanymi z diagnostyką ryzyka, szacunkiem zobowiązań z tytułu zawartych kontraktów ubezpieczeniowych, wypłacalnością towarzystw ubezpieczeniowych, tematyką programów i funduszy emerytalnych, a również taktyką inwestycyjną.

wycena opcji w czasie pracy

Autor: COD Newsroom
Źródło: http://www.flickr.com

Usługi aktuarialne to również ocenianie odpowiedzialności wypływających z tytułu nadzwyczajnych, pozapłacowych świadczeń należnych pracobiorcom. Są to premie jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pogrzebowe, również deputaty węglowe i sporo innych.