Co powinien znać właściciel firmy? Konieczna widza i przydatne narzędzia dla przedsiębiorców.

Podróże służbowe są obowiązkiem coraz większej grupy pracowników. Z tytułu podróży służbowej przysługują dwa typy należności: diety i zwrot kosztów. Dieta w podróży służbowej powinna iść na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia. Należność z tytułu diet liczy się za czas od rozpoczęcia podróży (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wypełnieniu zadania służbowego.

biznes, pieniądze, praca

Autor: OTA Photos
Źródło: http://www.flickr.com

W przypadku gdy podróż służbowa nie trwa dłużej niż 24 h i wynosi do 12 h – wówczas przysługuje 50% diety, ponad 12 h – przysługuje dieta – (warto zobaczyć wczasy z dietą dr ewy dąbrowskiej) w wysokości pełnej. Z kolei gdy podróż trwa dłużej niż 24 h, za każdą dobę przysługuje cała dieta, z kolei za niepełną, ale rozpoczętą dobę, tj. od 8 h – należy się 50% diety, ponad 8 h – przysługuje dieta – (sprawdź ofertę na wczasy z dietą oczyszczającą) w pełnej wysokości . Inaczej rozlicza się wysokość diety z tytułu podróży zagranicznej. Ponadto, kwotę diety zmniejsza się częściowo o koszt bezpłatnego wyżywienia.

Sposób liczenia należności z tytułu diety oraz wysokość diety w danych państwach jest określona w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Aby uprościć sobie obliczenia przedsiębiorca może skorzystać z internetowych kalkulatorów takich jak np. kalkulator diety zagranicznej. Ponadto jak nadmieniono z tytułu podróży służbowej można ubiegać się o zwrot następujących kosztów: przejazdów, noclegów innych niezbędnych i udokumentowanych wydatków. W przypadku podróży samochodem można sięgnąć po kalkulator ryczałtowy, który uwzględnia obecne wysokości stawek za kilometr przebiegu pojazdu stosowanego w celach służbowych.

Oprócz przepisów i narzędzi z zakresu możliwości zwrotu kosztów, przedsiębiorca powinien także znać obowiązki podatkowe. Tutaj również istnieją pomocne dla przedsiębiorców narzędzia jak na przykład kalkulator odsetek ustawowych, pozwalający obliczyć wysokość odsetek wynikających z zaległości podatkowych. Kalkulator odsetek podaje odsetki na podstawie zobowiązania, wymaganego terminu oraz daty rzeczywistej zapłaty- . W sieci odszukać można także kalkulator wynagrodzenia, który pozwala obliczyć wynagrodzenie pracowników, składki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zaliczkę na podatek.

podatki, rachunki, obliczenia

Źródło: pixabay.com

Każdy przedsiębiorca powinien również wiedzieć przezornie jak ogłosić upadłość. Zagadnienia dotyczące ogłoszenia upadłości reguluje ustawa zatytułowana Prawo upadłościowe i naprawcze. To jak ogłosić upadłość i gdzie złożyć odpowiednie wnioski to pytania ostateczne, natomiast w pierwszej kolejności właściciel firmy powinien orientować się czym jest układ naprawczy, a czym upadłość likwidacyjna, kto ma prawo do ogłoszenia upadłości, kiedy można ogłosić upadłość, a przede wszystkim jakie są konsekwencje wynikające z ogłoszenia upadłości (wFirma). Na wszelkie pytania najlepiej odpowie doradza prawny specjalizujący się w prawie gospodarczym.