Do czego potrzebny jest nam adwokat?

Niewątpliwie życie umie zaskakiwać. Nie jesteśmy w stanie zaprojektować wszelkich możliwych wydarzeń. Rozpoczynający się nie niewinnie dzień może zakończyć się wygraną na loterii bądź wizytą w ambulatorium szpitalnym. O ile w przypadku tego pierwszego zdarzenia właściwie należy się weselić, o tyle druga sytuacja może wywoływać jakiś stres. Na szczęście w większości wypadków można liczyć na bezinteresowną pomoc pozostałych ludzi. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że ktoś zadzwoni na pogotowie jeśli zdarzy się nam nagle popaść w chorobę albo nawet zawiezie nas do szpitala taryfą jeżeli zajdzie taka nieodzowność.

dokumenty

Autor: Erich Ferdinand
Źródło: http://www.flickr.com
Zamówienie taksówki bądź wypełnienie zaświadczeń w szpitalu za osobę która osobiście tego zrobić nie może i nie było to z nią przedtem uzgadniane definiowane jest w przepisach krajowego prawa jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (czy prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia jest legalne). Kodeks Cywilny wyraźnie stwierdza, że czynność taka musi być prowadzona na pożytek osoby której sprawy wiedziemy i z domniemaniem że sama by w taki sposób uczyniła. Podany przykład wypełnienia poświadczeń w lecznicy spełnia ów warunek działalności na pożytek. Wynajęcie taryfy która prędko zawiezie kontuzjowanego do przychodni również. W praktyce wymaga się aby jak najprędzej powiadomić osobę jakiej nasze działanie dotyczy o uskutecznionych czynnościach.

dokumenty firmowe

Autor: C x 2
Źródło: http://www.flickr.com
Innym wymogiem koniecznym aby można było jakąś aktywność uznać za prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, będzie brak jakiejkolwiek zgody jednostki na której rzecz wykonujemy czynność – Nie możemy zatem tych przepisów zastosować wówczas jeśli jakaś czynność wypływa z przepisów innej ustawy.

Masz jeszcze chwilę? Jeżeli tak, to zachęcamy Cię do następnej witryny, gdzie znajdziesz szczegółowe artykuły – najedź na link kancelaria adwokacka Lubin.

Jeżeli w mym imieniu jakiś urzędnik dokonywał na mocy ustawy jakiekolwiek czynności, nie może się powołać na opisywane przepisy. Np. ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny nie może być traktowane jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, gdyż ubezpieczenie to jest obowiązkowe oraz wypływa z przepisów innej ustawy. Rzecz jasna wszelkie kwestie prawne (M.Musiał – prawnicy częstochowa) dotyczące zastosowania opisanych przepisów rozstrzygnie jurysta. Odpowie on też na pytanie co to jest działalność gospodarcza i jakie powinniśmy spełnić warunki by ją zacząć Radca prawny przyda się nie jedynie na początku kreowania nowego biznesu ale także w jego trakcie.