Ponadprogramowe wynagrodzenie dla pracowników za przepracowane nadgodziny

Osoby przewodniczące prywatną działalność gospodarcza vat bezsprzecznie muszą przestrzegać wielu licznych reguł legalnych, które dotyczą rozmaitych zagadnień. Bezspornie wszelki przedsiębiorca musi typowo rozliczać się z Urzędem Skarbowym oraz na przykład dbać o obowiązek podatkowy vat, bo opłacanie podatków jest obowiązkiem każdej legalnie funkcjonującej firmy czy też przedsiębiorstwa.

Obowiązek podatkowy

Autor: SuperTowTrucks Blog
Źródło: http://www.flickr.com
Jeśli człowiek biznesu prowadzi aktywność, w jakiej zatrudnia pracowników to musi także przestrzegać zasad powiązanych z prawem pracy, między innymi reguł wyznaczających czas pracy. Tradycyjny czas pracy wynosi 8 godzin, w niektórych specjalizacjach istnieje też system 12 godzinny, jednak pracownicy, którzy pracują w systemie 12 godzinnym mają też inny system dni wolnych od pracy. Czasami jednak zdarza się tak, że chlebodawca chce, aby pracownik pozostał w pracy dłużej, są to tak zwane nadgodziny. I tu wskazane jest zadać sobie znaczące pytanie – czy pracownikowi przypada wolne za nadgodziny? A być może należy mu się dodatkowe honorarium? Czytaj też .

PracownikPracownik (dowiedz się więcej), który pracuje na nadgodziny ma obowiązek otrzymać z tego tytułu wynagrodzenie. Według określonych norm prawnych osoba, jaka pracuje na nadgodziny powinna zdobyć (prócz typowego wynagrodzenia) dodatek w wielkości 100 procent wynagrodzenia za pracę, jaka wypada w nocy i w dni wolne od pracy (niedziele, święta). Jednakże na wniosek pracownika pracodawca może również udzielić mu dni wolnych w zamian za przepracowane nadgodziny. Jeśli pracownik (zobacz przerwy w pracy) przyjmuje dni wolne za nadgodziny to nie przypada mu już ponadplanowe honorarium z urzędu przepracowanych nadgodzin.

Wskazane jest podobnie napomknąć, że udzielenie czasu wolnego w miejsce za nadgodziny winno zajść do końca okresu rozliczeniowego, na dodatek okres wolny niesie o połowę więcej przepracowanego na nadgodzinach czasu. Naturalnie udzielenie pracownikowi czasu wolnego w zastępstwie za nadgodziny w żadnym wypadku nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia, które pracownik otrzymuje za kompletny miesiąc pracy. Czytaj też