Używanie programów „faktura online” to gwarancja terminowosci opisów pod względem merytorycznym a także terminowosci płatności.

Faktura jest jednym z ważniejszych dokumentów w firmach tudzież instytucjach. Faktura jest szczególnym poświadczeniem domagającym się odpowiedniego również efektywnego wystawiania. Zwyczajowy krążenie faktury może skutecznie burzyć pracę w firmie, choćby ze względu na zawieruszenie dokumentu, lub losowe dewastacja.

Firmy stosujące papierowy wymianę faktur kupna ,winny go zastąpić skanowaniem także elektronicznym obiegiem czyli zastosowanie tzw. faktury (http://efematic.pl/) online. Faktura online przyniesie poważne oszczędności dodatkowo obniży liczbę popełnianych omyłek przy liczeniu tych faktur.

obliczenia finansowe

Autor: Ken Teegardin
Źródło: http://www.flickr.com

Wielokrotnie faktury trafiają do kancelarii względnie sekcji biznesowych firmy gdzie są opisane za pośrednictwem pracownika i następnie są kierowane do komórki rachunkowości, gdzie zachodzi ich księgowanie także płatność. Nawet jeśli faktura dotrze wcześniej do wydziału księgowości, również musi zostać opisana również potwierdzona przez dział merytoryczny. Papierowy bieg powoduje, że faktury giną, bywają za długo trzymane, muszą kilka razy krążyć po firmie. W obecnych czasach większe firmy powinny przejść na elektroniczny obieg faktur czyli zakupienie programów o nazwie „online faktury”.

Zyski dla firm wprowadzających elektroniczny obieg faktur:- pomniejszenie nakładu pracy potrzebnego na obsługę faktury w firmie,- usprawnienie rejestrowania pism w wyniku eliminacji papierowego obiegu faktury,- stały monitoring terminowości transferu faktury,- egzekwowanie przez system procedur związanych z akceptacją faktury,- jednoznaczne przypisanie odpowiedzialności do danej osoby zdefiniowanej w procesie.

Jakie korzyści przynosi firmom skanowanie i elektroniczny obieg faktur czyli faktura online?
Przede wszystkim ekonomizacje. Pierwsze oszczędności można już dojrzeć w jednostkach otrzymujących od 5 tys. faktur wzwyż rocznie już po 6 miesiącach. Zmiana obiegu papierowego na obieg elektroniczny faktur daje pożytek dla wszystkich działów uczestniczących w tym procesie, np. skrócenie czasu i pomniejszenie kosztów obsługi faktury; zminimalizowanie operacji manualnych; obniżenie liczby błędów; zminimalizowanie odsetek z racji spóźnionych płatności; pełny wgląd do historycznych danych.
Czytaj też