Obligacje korporacyjne sposobem na zysk

Inwestycje, nieruchomości

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Nasze państwo ze stałym wzrostem PKB i kurczącym się zadłużeniem odznacza się na tle Unii Europejskiej. Powoduje to, że obligacje skarbowe cieszą się większym wzięciem i budzą zaufanie inwestorów, a obligacje komunalne zapewniają wysokie profity. W tym niedługim tekście opiszemy trzy rodzaje obligacji, bo obecne czasy to perfekcyjna okazja, by zainwestować i bez ryzyka zwiększyć swoje aktywa.

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe, które wypuszcza państwo. Pieniądze uzyskane w takiej emisji służą do uzupełniania deficytu w finansach państwa i obsługi dawnych zobowiązań.

Zaintrygował Cię ten tekst? Jeżeli tak, to w tym serwisie (http://www.witnatura.pl/pl/2013-4her-paulina-ihnatowicz) także znajdziesz coś, co okaże się warte Twojego zainteresowania. Kliknij więc ten link!

Stabilny okres w w naszym kraju sprawia, że inwestycja w nie wydaje się bardzo bezpieczna, bo Skarb Państwa z pewnością w przyszłości będzie wypłacalne. Emitowane są dwa typy obligacji skarbowych – oszczędnościowe (jedynie dla osób fizycznych) i rynkowe, wykupywane zazwyczaj przez firmy. Obligacje skarbowe mają różne czasy wykupu, od dwóch do dziesięciu lat. Oznacza to, że po upływie zapisanego czasu państwo jest zmuszone do zakupu od właścicieli tych obligacji.ciąg dalszy oznakowanie poziome parkingów oznakowanie poziome parkingówNaturalnie w międzyczasie możemy nimi obracać na rynku finansowym. Procent gwarantowanego profitu jest zmienny, zależne od lat wykupu i od czasu emisji.

Obligacje korporacyjne to też papiery wartościowe, w których wypuszczający (przedsiębiorstwo) zobowiązuje się do zwrotu pożyczonej (przez zakup papierów) sumy i dodatkowo do wypłacenia procentu profitu albo też np. wymiany obligacji na akcje, nadania przywileju pierwokupu itp. Jest to zależne jedynie od umowy zawieranej w chwili nabycia obligacji. Takimi papierami wartościowymi zezwala się obracać na giełdzie, gdzie są dopuszczane do sprzedaży przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

Listy zastawne są emitowane wyłącznie przez banki hipoteczne. Dzielą się na dwa rodzaje: listy hipoteczne i listy publiczne. Odróżniają się od siebie tym, że listy zastawne publiczne są gwarantowane przez określone instytucje, takie jak Skarb Państwa czy Narodowy Bank Polski.