Własna firma to okazja na korzystniejszą przyszłość, to też wielkie wyzwanie. Jak założyć firmę, jak poradzić sobie ze swoim biznesem?

Każdy z nas wie,albo przynajmniej stara się przewidzieć, że własne przedsiębiorstwo to nie lada wyzwanie.

Tu nawet nie chodzi tylko o zarządzanie przedsiębiorstwem, ponieważ kłopoty pojawiają się już na starcie, pojawia się więc pytanie jak rozpocząć działalność gospodarczą?

Praca na swój rachunek to z pewnością najskuteczniejsza droga do wypracowania stabilizacji w sferze materialnej i niezależności, to tez możliwość zrealizowania własnych celów. Do zrealizowania tego sukcesu wymagana jest wytężona praca oraz zdecydowanie. Nie można jednakowoż bez rozległej wiedzy i doświadczenia. To podatek (czytaj też kapitał początkowy), który każdy ambitny musi sobie zapewnić rozpoczynając przedsięwzięcie z własną firmą.

Stół z laptopami i dokumentami

Autor: Kennisland
Źródło: http://www.flickr.com

Przede wszystkim należy zarejestrować swoje przedsiębiorstwo w Urzędzie Gminy lub Miasta. Taki wniosek możesz wnieść samemu,w formie pisemnej, ale tylko za pomocą listu poleconego z pokwitowanym przez notariusza podpisem. Możesz również to zrobić w sieci. Wtego typu sytuacji musisz zdobyć podpis elektroniczny. Jeśli go nie posiadasz musisz się udać do Urzędu Gminy i tam we własnym zakresie podpisać wniosek. Prawdopodobnie będziesz musiał pozyskać rozmaite pozwolenia i koncesje, jednak to zależy od profilu przedsiębiorstwa. W kolejnym kroku odbierasz numer REGON.

Później musisz założyć rachunek w banku i zdobędziesz pieczątką swojej firmy. W ostatnim etapie udajesz się do ZUSu celem ubezpieczenia. Jeśli mamy pracowników, to każdy z nich musi być zgłoszony do ZUS, a także do Państwowej Inspekcji Pracy.Mimo to, nie należy zapominać o innych ważnych dokumentach, które zapewne będą pomocne w czasie funkcjonowania naszej firmy. Na pewno więc przydatny będzie dokument nip 2 formularz. Jest to formularz, który służy do zgłoszenia identyfikacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, która nie posiada osobowości prawnej, a jest podatnikiem lub płatnikiem. Taki dokument powinniśmy napisać na maszynie, komputerowo lub ręcznie, na pewno czytelnie, czyli dużymi, drukowanymi literami, na czarno lub na niebiesko. Należy pamiętać zresztą o tym w jaki sposób wypełniać takie dokumenty, bo jest to niezbędne także w przypadku dokumentów jak marża wzór.