auditing dotyczący zużycia energii, ohsas 18001

W licznych firmach, instytucjach, urzędach realizowane są audyty. Nieraz mylone są z kontrolą. Jednakże podstawowa różnica polega na tym, że inspekcja ma ujawnić popełnione zaniedbania i konkretnie wskazać osobę winną.
Wnioski pokontrolne stworzone są, aby wykorzystać je w sądzie.

badania porównawcze

Autor: badania porównawcze
Źródło: www.tuv.com

Za to audyt ma zapobiegać powstawaniu pomyłek. Polega na cyklicznym analizowaniu prawidłowości funkcjonowania firmy względnie przebiegu procesu, nie szuka winnych powstałych niedociągnięć. Na koniec przygotowywane są propozycje, jakie mają służyć poprawie postępowania procesu produkcyjnego.Kwestia zużycia energii cieszy się coraz większym zainteresowaniem, nie tylko ze względu na zniwelowanie kosztów produkcji, ale również ma duży wpływ na ochronę środowiska. Przedsiębiorstwa myślące ekonomicznie mogą przeprowadzić u siebie audyt energetyczny. Jest to wycena i analiza aktualnego stanu kupowania prądu. Ekspertyza może dotyczyć realizacji przedsięwzięć pomniejszających zużycie prądu. Audyt energetyczny może tyczyć się całokształtu energii tzn. ogrzewania, oświetlenia, procesów produkcyjnych lub wybranych kwestii np. audyt chłodzenia. Zamierzeniem audytu energetycznego jest ustalić ilość i strukturę eksploatowanej energii, zaproponowanie rozwiązań i zdefiniowanie ich zyskowności.

audyt energetyczny na

Audytor winien przedstawić sugestię podjęcia inwestycji mającej na celu racjonalne zużycie energii. Jako osoba profesjonalna stwierdza, które przekształcenia są dochodowe a także jakie rozwiązania techniczne wprowadzić. Ostatnimi laty znaczący wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy w przedsiębiorstwach mają normy ujmujące wymogi dotyczące struktur rozporządzania.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracy struktur zarządzania wprowadzono normy OHSAS 18001 (–> ohsas 18001 – sprawdź!). Jest to ogólnie dopuszczany i popularny program kierowania bezpieczeństwem i higieną pracy. Obserwując państwa zachodnie widać, że wdrożenie norm OHSAS 18001 przyczyniło się znacznie do obniżenia ilości wypadków. W krajach,które udoskonaliły zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy współczynniki wypadkowości mogą być nawet o 55% niższe od przeciętnych wskaźników. Zyski wynikające z wprowadzenia OHSAS18001 to większa świadomość pracowników i zaangażowanie w poprawę warunków pracy, wprowadzenie sposobów zapobiegania wypadkom powodującym utratę zdrowia lub nawet życia zatrudnionego.