Audyt personalny i coaching dla menadżerów przydatny w pracy.

Audyt personalny i coaching menedżerski jako nowe sposoby polepszania poziomu pracy. Audyt personalny to ocena stanu zasobów ludzkich przedsiębiorstwa pod kątem zarówno umiejętności, potencjału poszczególnych osób pracujących, całych zespołów jak i procedur Human Resources stosowanych w firmie. Jest to zatem ocena tego jakie osoby szef zatrudnia, co umieją a czego jeszcze nie potrafią i na ile nadają się zarówno na obecnie zajmowane stanowisko oraz jaki mają potencjał do rozwoju kariery w przedsiębiorstwie.

polecana oferta

Autor: mik Krakow
Źródło: http://www.flickr.com
Audyt personalny powinien obejmować też ocenę osób pracujących pod kątem pracy w określonych teamach oraz ocenę wykorzystywanych metod na przykład motywacji, ich potrzeb. Kluczowym celem audytu jest zidentyfikowanie rozbieżności między stanem rzeczywistym, a tym jak firma chciałaby pod względem zasobów ludzkich egzystować. Audyt personalny diagnozuje więc luki w zakresie umiejętności, motywacji pracowników firm (polecamy https://forsel.pl) ich potencjału. Dobrze przeprowadzony audyt personalny jest odpowiedzią na pytanie co mamy i co chcemy mieć oraz pozwala podjąć strategiczne decyzje, które pozwolą w doprowadzeniu organizacji do wymarzonego poziomu rozwoju pod względem zasobów ludzkich – dowiedz się więcej o audycie personalnym.

Przed menedżerami (zobacz sprawdź informacje) stawiane są w dzisiejszym czasach bardzo wysokie wymagania – odpowiadają za wytworzenie jak najlepszych wyników dla firmy. By to osiągnąć muszą nieustannie polepszać swoje kompetencje, nie tylko w dziedzinie, w której się specjalizują, ale też w obszarze HR.Jest wiele możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia efektywności realizowanych zadań. Jednakże metodą, która w ostatnich latach cieszy się coraz większą popularnością jest coaching, głównie ze względu na to, że spośród innych metod podnoszenia kwalifikacji menedżerskich wyróżnia się wysoką skutecznością oraz solidnością wprowadzanych zmian.

Coaching menedżerski krótko można określić jako proces rozwoju potencjału zawodowego. Jest to skuteczna metoda wprowadzania pożądanych zmian, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Istnieją 2 główne rodzaje coachingu dla menedżerów: executive coaching – skierowany do prezesów, dyrektorów, top menedżerów, właścicieli firm oraz coaching menedżerski – pojmowany, jako wykorzystanie elementów coachingu w relacji menedżera z podwładnymi.

Podstawowym celem coachingu menedżerskiego jest przede wszystkim zwiększenie wykorzystania potencjału oraz wiedzy przez menedżerów oraz podniesienie ich ogólnej satysfakcji i celowości podejmowanych zadań. Oprócz tego, że menadżer zarządzający zespołem powinien posiadać wiedzę w zakresie zarządzania ludźmi – umiejętność komunikowania czy motywowania osób pracujących oraz delegowania zadań, powinien również nieustannie się rozwijać. Coaching jest nową metodologią ulepszania kompetencji menedżerskich, który służy rozwojowi profesjonalnemu i osobistemu osób, które skorzystają z tej formy pracy.