Nie taka kasa rejestrująca przerażająca jak ją malują i jeszcze możemy dostać zwrot kosztów za stosowanie

Nie warto omijać konieczności posiadania kasy fiskalnej. Osoby, które zobowiązane są ustawą do posiadania kasy fiskalnej a dokonują sprzedaży z jej pominięciem – złapani na „gorącym uczynku” muszą posiadać świadomość, że grozi im kara finansowa.

Ustawodawca przepisami o podatku od towarów i usług, nałożył na uczestników obrotu gospodarczego obowiązek podatkowy (kliknij) polegający na rejestracji obrotów handlowych. Prowadzenie rejestracji obrotu i wolumenu podatku należnego powinno być dokonane przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jednostkom, które wdrażają kasę rejestrującą należy się ulga na zakup kasy fiskalnej w kwocie 700 zł. Aby uzyskać prawo do ulgi należy pamiętać o przestrzeganiu kilku zasadniczych zasad, których nie przestrzeganie może skutkować brakiem otrzymania odpisu.

Banknoty

Autor: frankieleon
Źródło: http://www.flickr.com

Po pierwsze należy przestrzegać aby zafiskalizować kasę w terminie. Dalej, co najmniej na jeden dzień przed terminem fiskalizacji przesłać do właściwego urzędu skarbowego, pisemne oświadczenie o ilości i terminach zastosowanych kas rejestrujących. Następnie, w ciągu 7 dni od terminu fiskalizacji złożyć do właściwego urzędu skarbowego odrębne zawiadomienie tym razem informujące o miejscu zainstalowania kasy fiskalnej. Ostatnim elementem rozstrzygającym o uzyskaniu zwrotu kosztów za wdrożenie kasy fiskalnej jest okazanie w urzędzie skarbowym, do którego wcześniej złożono informację, dowodu zapłaty pełnej należności za zakup kasy fiskalnej.

Kasa rejestrująca jest jednym z czynników zapewniających ochronę praw konsumenckich na rynku detalicznym. Każda osoba kupująca towar lub nabywająca usługi powinna otrzymać wydruk potwierdzający dokonanie transakcji. Dowód zakupu w postaci wydruku z kasy fiskalnej umożliwia klientowi egzekwowanie swoich praw w sytuacji, kiedy nabyty towar lub usługa nie odpowiada jakości deklarowanej przez producenta lub posiada wady. Wydruk z kasy umożliwia klientowi kontrolę rachunkową i rzeczową rozliczenia transakcji. Nabywca na podstawie wydruku z kasy może porównać ceny w sieciach handlowych. W sytuacji nie odprowadzenia przez płatnika w wyznaczonym terminie podatku VAT, urząd skarbowy obciąża podatnika odsetkami za zwłokę (tutaj). Zaległość podatkową i procenty za zwłokę, można obliczyć korzystając z tzw. kalkulatora procentów podatkowych.