Jak nazwać sztukę, jak nazwać jej kształt? Czy wiemy tak w rzeczywistości czym ona jest i czy potrafimy podejść do niej z prawdziwym szacunkiem?

Nie ma prawdopodobnie drugiej takiego typu dziedziny, jak sztuka. Mówi ona do nas różnymi kolorami, dźwiękami, utworami czy aktami. Niektórzy twierdzą, że nie da się jej poprawnie zdefiniować, gdyż każde określenie będzie nie do końca zadowalające. Jest w tym sporo słuszności, ale powinniśmy podchodzić do tego zagadnienia, jak to czujemy, czyli, że sztuka to każda rzecz, która na nas w jakiś sposób na nas wpływa. Skoro potrafimy zachwycić się konkretnym utworem, to już może być sztuka.

Z drugiej strony dla innych osób konkretny utwór może być kiepski, więc jednocześnie sztuka jest bardzo subiektywna. Sztuką możemy zdefiniować też każdy ludzki wytwór, jakie nie jest jednocześnie użytkowy, nie jest przydatny do rzeczy użytkowych, lecz ma cieszyć nasze zmysły, ma cieszyć oczy, cieszyć uszy, rozpalać nasze emocje. Oczywiście i tu mamy dylemat ponieważ tak zwana sztuka użytkowa właśnie – jak sam termin wskazuje – jest przeznaczona do rzeczy praktycznych.

Takie przedmioty są tworzone, żeby z jednej strony się do czegoś praktycznego przydawały, a z innej strony, aby były jednakowoż oryginalne z wyglądu. Bo właściwie, jak tak się przypatrzeć różnym rzeczom, to co prawda zauważymy wiele fajnych przedmiotów, lecz przeważająca część jest nijaka. Sztuka użytkowa więc w jakiś sposób pokonuje taki rodzaj trudności. Prądem w sztuce, który zasługuje na uznanie jest styl art deco. Nazywamy tak styl w sztuce, zwłaszcza w malarstwie, architekturze, grafice czy architekturze wnętrz. Największa moda przypada na niego w latach 1919-1939. Art deco powstał jako ruch sprzeciwu wobec secesji, było to bunt przeciwko braku dyscypliny przestrzennej (tak dokładnie wyglądało to w sztuce secesyjnej).

art deco
To dokładnie art deco zainicjował tak zwane wzornictwo przemysłowe, które sporo ma wspólnego właśnie ze sztuką użytkową (więcej na ten temat – ). Czyli w cenie było nowoczesne projektowanie, ale z myślą o funkcji danej rzeczy na życie każdego człowieka. Zwłaszcza obrazy art deco zasługują na uznanie, są niezwykłe i oryginalne, zwłaszcza dzisiaj cieszą się wielkim uznaniem. Jest w Polsce kilku artystów, którzy malują w takim stylu i czynią to rzeczywiście fantastycznie. Jednym z takich artystów jest jest Andrzej Romański, niezwykle utalentowany i doświadczony malarz, dla którego art deco, to jedynie punkt wyjścia do tworzenia niezapomnianych dzieł.

To ważne, iż jest sztuka, jaka nie odpowiada jedynie na wątpliwości konkretnego artysty, ale jednocześnie zostawia znacznie więcej po sobie, tworzy pole dla kreowania na przykład czegoś więcej – niezapomnianych dzieł, jakie mają wkład w skali światowej sztuki.